Het team

 

Bij Fysio en Manuele therapie Piessens zijn de volgende therapeuten werkzaam:

Pieter Piessens: Fysiotherapeut, Manueel therapeut en Handtherapeut

Jurgen Hanssens: Fysiotherapeut, Manueel therapeut en Dry needling en kaakfysiotherapeut

Tine Dietvorst: Fysiotherapeut en Kinderfysiotherapeut

Linda Konings: Fysiotherapeut en Lymfe-Oedeem therapeut

Nicole Zomer: Fysiotherapeut, dry Needling, Hardloopanalyses, Core Stabillity

Sonja Nuijten: Praktijkondersteuner

 

Ronald van Oers:Osteopaat

 

Astrid Bellinga: Ergotherapeut

 

 

Alle therapeuten zijn geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie en BIG register.