Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie op de algemene fysiotherapie. Deze specialisatie richt zich op de kinderen binnen de leeftijd van 0-18 jaar. De specialisatie is vooral gericht op het motorisch functioneren van het kind. Een kind ontwikkeld zich continu, tijdens deze ontwikkeling kan er een probleem of achterstand ontstaan.  Dit wordt vaak door de ouders, een leerkracht of een (kinder)arts opgemerkt. Samen met ouders wordt aan de hand van de hulpvraag en het onderzoek een behandeldoel opgesteld.

Specifiek aan kinderen is dat ze door groei en ontwikkeling voortdurend onderhevig zijn aan verandering. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Soms is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan ontstaan door een aangeboren of verkregen aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en beweegapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening en/of begeleiding nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.


Door middel van specifieke testen en observaties zijn wij in staat te beoordelen wat de mogelijke oorzaak is van de symptomen of klachten bij uw kind. Deze testen zijn toegespitst op niveau van uw kind en gebeuren over het algemeen spelenderwijs. Middels adviezen naar alle verzorgers toe en met behulp van oefenmateriaal en spelvorm kunnen we met u werken aan het verbeteren van de functionaliteit van uw kind. Van u, als ouders, wordt verwacht dat u met uw kind (spelenderwijs) oefent om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.


De kinderfysiotherapeut heeft contacten met kinderartsen, huisartsen, schoolartsten, consultatiebureau-artsen, kinderopvang, leerkrachten en sportleraren. Op deze manier kunnen alle betrokkenen tot een zo optimaal mogelijk plan komen om uw kind de juiste begeleiding te geven.

Verwijzing en vergoeding

Kinderen kunnen tegenwoordig zonder verwijzing van de arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en, indien nodig, worden behandeld. Na een eerste intake wordt besloten of de klacht een indicatie is voor kinderfysiotherapie en of het kind alsnog door de huisarts gezien moet worden (directe toegankelijkheid fysiotherapie). De eerste 18 behandelingen voor kinderfysiotherapie worden vergoed uit het basispakket. De overige behandeling, indien nodig, worden vergoed uit de aanvullende verzekering.

 Welke kinderen komen in aanmerking voor kinderfysiotherapie:

Kinderen 0-2 jaar:

 

• Baby’s met  een voorkeurshouding en/of afgeplatte schedels

• Baby’s die overstrekken/gespannen zijn

• Baby’s met een achterstand of afwijking in de motorische  ontwikkeling


Peuters en kinderen in basis- en middelbareschoolleeftijd:

 • Kinderen met een afwijkend looppatroon

• Kinderen met algehele motorische ontwikkelingsachterstand

• Kinderen met jeugdreuma

• Kinderen met Developmental Coordination Disordor (DCD), ook wel onhandigheid genoemd

• Kinderen met schrijfproblemen

 • Kinderen met houdingsproblemen

• Kinderen met conditie- en krachtsproblemen

• Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische  problematiek

• Kinderen met hoofdpijn

Natuurlijk kunt u ook terecht bij Tine voor sportblessures bij kinderen of herstel na operaties. 


 Mocht uw kind een van deze of andere motorische problemen hebben, mocht u vragen hebben of wilt u graag dat er een keer naar uw kind gekeken wordt voor eenmalig onderzoek, neemt u gerust contact met mij op. Indien nodig kan er ook aan huis behandeld worden.We helpen u en uw kind graag verder!