Medische Fitness

Wij bieden onze patiënten de mogelijkheid om na hun revalidatie, in de praktijk te blijven sporten. Vaak kregen we deze vraag,  omdat veel patiënten baat hebben bij het preventief bewegen. Bewegen is goed voor iedereen. Het verschil met een “gewone”sportschool is dat je in de praktijk sport in kleine groepen (maximaal 8 personen) onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut.

Voordat u op vrijwillige basis of op advies van uw therapeut/arts gaat sporten of aan medische trainingstherapie gaat doen, wordt er een fitheidstest afgenomen. Vanuit de daaruit voortkomende waarden, kunnen we een voor u op maat gesneden  behandelplan of sportprogramma maken.

Fitheidstest:

Vooraf nemen we een fitheidstest af. De kosten hiervan bedragen 50 euro. Na de test van ongeveer 1 uur, hebben we een goed inzicht van uw basisconditie. Daarnaast stellen we samen met u het doel van de training vast. De ene persoon wil graag trainen voor de marathon, de ander wil goed kunnen functioneren in het dagelijks leven. Kortom u bepaald het doel en dit is maatwerk.

Iedere 4 weken wordt het trainingsschema geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Informeer bij u therapeut naar de mogelijkheden.