Kaakfysiotherapie (Orofaciaal therapie)

De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. Er is veelal een nauwe samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandartsgnatoloog, KNO-arts of een andere medisch specialist.

De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuw-aandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek.

De orofaciaal fysiotherapeut is dus de deskundige bij uitstek die u kan adviseren en begeleiden bij pijn en functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de halsregio.

Vergoeding

Orofaciale fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering.Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering fysiotherapie nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw fysiotherapeut.

De beroepsvereniging NVOF stelt hoge eisen aan de kennis en kunde van haar leden. Zo is er onder meer een actueel programma voor verplichte na- en bijscholing. Ga dus bij voorkeur naar een geregistreerd orofaciaal fysiotherapeut. 

De orofaciaal fysiotherapeut helpt u als u klachten heeft an spieren en gewichten in het hoofd, het halsgebied of het kauwstelsel. In de volksmond wordt deze fysiotherapeut aangeduid als kaakfysiotherapeut; een term die de lading maar voor een deel dekt:

Uw orofaciaal fysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die uitgebreid is geschoold in houdings- en bewegingproblemen in het hoofd- hals en kaakgebied.

Adviseur en begeleider bij uitstek

Hij is de deskundige bij uitstek die adviseert en begeledit bij pijn en problemen die te maken hebben met bijvoorbeeld:

 Samenwerking met medici

De orofaciaal fysiotehrapeut werkt samen met de huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist, zoals een KNO-arts, kaakchirurg en neuroloog.

Blijf niet lopen met uw klacht

 Doorlopen met pijn is niet verstandig. Het belemmert u in uw algemene dagelijks bewegen.