Praktijk info

 

De praktijk is gevestigd in de Dorpsstraat 37 te Halsteren. Aan de buitenkant is de grote 37op de blauwe deur goed herkenbaar.

Tevens zijn alle werkzame therapeuten BIG geregistreerd en aangesloten bij het Centraalkwaliteitsregister Fysiotherapeuten. 

De eerste keer vragen wij u vriendelijk een legitimatiebewijs mee te nemen voor onze administratie, Wij werken met een electronisch patienten dossier.

De meeste patienten vinden het prettig een eigen handdoek mee te nemen. Wij vragen u 5 minuten voor aanvang van uw behandeling aanwezig te zijn.

U kunt plaatsnemen in de wachtruimte waar u door een van de therapeuten wordt opgehaald.

 

Wanneer u de afspraak niet kunt nakomen vragen wij u dit 24 uur van te voren kenbaar te maken, anders zijn wij genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen.

De meeste patienten ontvangen geen rekening. Wij regelen dit direct met uw zorgverzekeraar, indien u aanvullend verzekerd bent. Heeft u alleen een basisverzekeringdan ontvangt u van ons een rekening. De betalingstermijn is 14 dagen.

Privacy Policy Fysio Piessens